„Защита”

Айлин Синан Али – VIII б, СУПНЕ „Фр. Шилер“

„Слънчева земя“

Анна-Калина Красимирова Георгиева– VII а,
СУПНЕ „ Фр. Шилер“

„Спасители“

Ванеса Владиславова Иванова – VIII б, СУПНЕ „Фр. Шилер“

Природата и ние“

Виктория Пламенова Кръстева – VIII а, СУПНЕ „Фр. Шилер“

„Природа“

Никол Алексиева Алексиева –
VIII в
,СУПНЕ „Фр. Шилер“

„Оцеляване“

Никол Атанасова Карагьозова – VIII б, СУПНЕ „Фр. Шилер“

„Топлина“

Никол Атанасова Карагьозова – VIII б, СУПНЕ „Фр. Шилер“

„Слънце“

Симона Алексиева Алексиева – VIII в, СУПНЕ „Фр. Шилер“,

„Копнеж за свобода“

Велиана Д. Величкова – VIII а, АЕГ „Гео Милев

“В света на музиката“

Гергана Красимирова Николова – VIII а, АЕГ „Гео Милев“

“Нежност в цветове“

Александра И. Георгиева – VIII б, АЕГ „Гео Милев“

"Китарата"

Юлиана А. Йотова – VIII б,
АЕГ „Гео Милев“

"Красотата на България"

Юлиана А. Йотова – VIII б,
АЕГ „Гео Милев“

„Мъж, свирещ на тромпет“

Памела Б. Пламенова – VIII в, АЕГ „Гео Милев

„Момиче в народна носия“

Магдалена К. Кирова – VIII,
АЕГ „Гео Милев”

"Българска къща през есента"

Елица Б. Куцарова – VIII в,
АЕГ „Гео Милев“

"Четене на книги релаксиране"

Елица Б. Куцарова – VIII в,
АЕГ „Гео Милев“

„Дякон Левски“

Пламена Добромирова Иванова– VIII в, АЕГ „Гео Милев“

“В очакване“

Гергана А. Атанасова – VIII г,
АЕГ „ГеоМилев“

"Натюрморт"

Венета С. Маринова – XI а, АЕГ „Гео Милев“

"Развитието е в нашите ръце"

Филип С. Чекалкин – VIII г клас – АЕГ „Гео Милев“

"Cultureconveyerbelt"

Венета С. Маринова – XI а,
АЕГ „Гео Милев“

"Moonlanding"

Венета С. Маринова – XI а,
АЕГ „Гео Милев“