За втора поредна година Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе

кани учениците от V-XII клас от област Русе да вземат участие в

Майски фестивал "Творчеството - път към света", 2021 г.

Ако можете да рисувате, ако сте сръчни, ако имате интерес към изготвянето на плакати, видеа, колажи - този фестивал е точно за Вас!

Отново Ви предлагаме две тематични направления:

"Майски празници" (по случай 06.05.; 09.05.; 11.05.; 24.05.)

и

"Един нов свят" - предизвикателствата, възможностите, поуките и постиженията

в условията на световна пандемия, социална дистанция, обучение от дома.

Ученически фестивал „Творчеството – път към света“

по инициатива на АЕГ “Гео Милев” - Русе

( май - юни, 2020 год. )

Заключително събитие на онлайн ученическия фестивал „Твореството – път към света“

Заключителното събитие на фестивала се проведе в електронна среда на 29.06. (понеделник) от 16,00 ч. Поради динамично променящата се ситуация във връзка с Covid-19 и невъзможността участниците да присъстват лично, инициативата протече чрез видеоконферентна връзка. Г-жа Силвия Драганова – зам.-директор в АЕГ „Гео Милев“ започна с презентация на приключилия успешено фестивал, в който взеха участие 36 ученици от 7 училища, тя изказа похвала и благодарности към младите творци. Педагогическият съветник - г-жа Ваня Трушкова сподели своите впечатления от разнообразието на жанрове и теми във фестивала и пожела нови успехи и творческо вдъхновение на всички.

По време на разговора учениците бе дадена възможност да споделят своята мотивация за участие, впечатления и препоръки. Те изказаха желание този фестивал да се състои и следващата година, като обещаха да се включат с нови, още по-добри творби.

За всеки участик е изготвен сертификат, който може да получи на място в гимназията. За училищата, от които са учениците, ръководството на АЕГ „Гео Милев“ подготви благодарствени писма.

Фестивалът е посветен на новите предизвикателства, но и на новите възможности в условията на глобална пандемия, социална изолация, обучение от разстояние. Целта е да се стимулира творческият потенциал и изява на учениците, позволявайки им да демонстрират как младите хора възприемат, усещат, разбират мястото на изкуството, литературата, науката, спорта в днешната ситуация.

Два раздела:

  • Майски празници: 6 май - Ден на храбростта, 9 май - Ден на Европа, 11 май - Ден на равноапостолите Кирил и Методий, 24 май - Ден на славянската писменост и култура;

  • Един нов свят - творби, посветени на предизвикателствата, възможностите, поуките, постиженията в условията на световна пандемия, социална изолация, обучение от дома.

Обхват:

Ученици от V до XII клас от училищата в област Русе