Ученически фестивал „Творчеството – път към света“

по инициатива на АЕГ “Гео Милев” - Русе

( май - юни, 2020 год. )


Цел на фестивала:

Фестивалът е посветен на новите предизвикателства, но и на новите възможности в условията на глобална пандемия, социална изолация, обучение от разстояние. Целта е да се стимулира творческият потенциал и изява на учениците, позволявайки им да демонстрират как младите хора възприемат, усещат, разбират мястото на изкуството, литературата, науката, спорта в днешната ситуация.

Два раздела:

  • Майски празници: 6 май - Ден на храбростта, 9 май - Ден на Европа, 11 май - Ден на равноапостолите Кирил и Методий, 24 май - Ден на славянската писменост и култура;

  • Един нов свят - творби, посветени на предизвикателствата, възможностите, поуките, постиженията в условията на световна пандемия, социална изолация, обучение от дома.

Обхват:

Ученици от V до XII клас от училищата в област Русе