РИСУНКА

„Ден на Европа“

Таня Д. Кадиева – XII г, АЕГ „Гео Милев“

„Ден на Европа“

Йоана Г. Чакърова – VIII г, АЕГ „Гео Милев“

„Светите братя Кирил и Методий“

Виктория А. Цанева – VII б , ОУ „Иван Вазов“

„ Кирил и Методий"

Памела Б. Пламенова – VIII в клас –

АЕГ „Гео Милев“

„Денят на славянската писменост и култура"

Анджелина А. Куманова – IX а,
СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“

„Денят на славянската писменост и култура"

Невена Б. Бойчева – IX а,
СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“

Плакат

Плакат на Кирил и Методий

Магдалена К. Кирова – VIII в клас –

АЕГ „Гео Милев”

Плакат за 24. Май

Пламена Добромирова Иванова– VIII в клас –

АЕГ „Гео Милев“