Стихотворения

Александра В. Велкова – VI клас,

СУ „Възраждане

Яница Е. Милкова – VI б клас,

СУ „Възраждане“

Ралица Н. Николова – VI б клас,

СУ „Възраждане“